Typ: Iné Región: Všetky regióny Obchodný sektor: Iné Cenová hranica: 5.000.001 EUR -
0 zostávajúce dni
212 Náhľad

ZRUŠENIE A LIKVIDÁCIA OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ !!!

Podnikatelia nemusíte platiť „daňovú licenciu“, Vykonávame najrýchlejšie likvidácie firiem všetkého druhu až po výmaz z obchodného registra. výmazy firiem z obchodného registra do 3 dní. vykonáva funkciu odkúpenia spoločnosti a zároveň aj zánik zadlžených obchodných spoločností, v zmysle ustanovení § 70 a nasl. zákona č. 513/19911 A NEPOTREBUJETE ŽIADNE POTVRDENIE Z DANOVEHO ÚRADU , ŽIADNY SÚHLAS SPRÁVCU DANI O PREVODE Obchodného podielu V s.r.o.
Zrušenie spoločnosti nie je jednoduchý proces, má istú svoju administratívnu i časovú náročnosť v Pomôžeme Vám nájsť optimálne riešenie, aby ste dosiahli želaný výsledok pri minimálnych nákladoch.
Zrušenie spoločnosti bez likvidácie je dobrovoľnou formou zrušenia spoločnosti, pri ktorej prechádza obchodné imanie na právneho nástupcu. Veľkou výhodou tohto zrušenia bez likvidácie je, že spoločnosť A je vymazaná z obchodného registra do 2. dní. Zrušením spoločnosti bez likvidácie, kedy v rámci zmeny personálnej zmeny majiteľov a štatutárov spoločností netreba súhlas daňového úradu.
Vypracujeme všetky dokumenty potrebné k zápisu zmien v spoločnostiach.
(Prevody obchodných podielov ,zmeny imania, zmeny predmetov podnikania, personálne zmeny -konatelia ,zmenu sídla ,atď.)
Zb. Obchodného zákonníka. MAJITELIA FIRIEM NEMAJÚ VOČI OKOLIU ŽIADNE FINANČNÉ ANI MORÁLNE ZÁVÄZKY.V rámci platnej legislatívy, ktoré vás ako spoločníka firmy zbavia akýchkoľvek záväzkov vyplývajúcich z danej funkcie ustanovených v Obchodnom zákonníku a to za bezkonkurenčnú a hlavne nízku cenu.
V tom sú zahrnuté všetky dokumenty na obchodný súd na zlúčenie a zrušenie spoločnosti, notárska zápisnica, overenie dokumentov u notára a kolky na obchodný súd vy sa o nič nestaráte všetko pripravíme.
PRACUJEME RÝCHLO , NON-STOP AJ CEZ VÍKENDY.
tel. kontakt +421 940 545 444 alebo +421 949 219 111 stačí prezvoniť
E-mail :zrusenie.firiem@azet.skKontaktovať inzerenta!
Nevyberiem si krajinu Vyberte krajinu!
Nehľadám Vyhľadajte čokoľvek
Prihlásiť
Zabudnuté heslo